Zadzwoń

+48 32 271 77 88  

biuro@prawnicy-pl.com

Czy wiesz, że...

 

… większość spraw przed sądami i innymi instytucjami można załatwić bez własnego udziału.

Instytucja pełnomocnictwa pozwala umocować inną osobę do załatwienia mniej lub bardziej sformalizowanej sprawy. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba profesjonalisty, daje to dodatkową gwarancję ukierunkowania podejmowanych działań na interes mocodawcy

Działania pełnomocnika opierają się na zasadzie zastępstwa. Oznacza to, że pełnomocnik działając w imieniu określonej osoby ma prawo składać wnioski i oświadczenia w zastępstwie tej osoby, nawet bez jej udziału.

Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane, a osoba mocodawcy ma prawo odwoływać i modyfikować oświadczenia składane przez pełnomocnika.

Biuro Prawnicy-PL zapewnia zastępstwo procesowe osób fizycznych i prawnych w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi, organami podatkowymi i administracyjnymi. Przygotowujemy pisma procesowe, w tym pozwy, apelacje i skargi kasacyjne w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wnioski związane z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, pisma w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika celem zastępstwa w rozmowach i negocjacjach z instytucjami pozasądowymi oraz osobami.

Chcąc minimalizować Państwa koszty wykorzystujemy wszelkie środki prawne pozwalające redukować konieczność przyjazdu do kraju w prowadzonych przez Nas sprawach.

 

… obrońca w sprawie karnej ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności podanych przez klienta, a tajemnica ta jest prawem chroniona.

Osoba mająca problem z prawem karnym może ustanowić obrońcę na każdym etapie postępowania. Obrońca ma m.in. prawo zbadania akt sprawy, przy czym może podejmować czynności tylko na korzyść oskarżonego lub podejrzanego. Jednocześnie z obowiązkami obrony wiąże się prawo zachowania w tajemnicy wszystkich danych związanych z wykonywaniem stosunku obrończego.

Nasze Biuro współpracując z adwokatami może ułatwić rozwiązanie problemów związanych z prawem karnym. Gwarantujemy przy tym pełną dyskrecję.

 

… można przywrócić utracone obywatelstwo polskie.

Osoby będące obecnie cudzoziemcami które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie i utraciły je przed 1 stycznia 1999 roku mogą starać się o jego przywrócenie .

Nasze Biuro Prawne zapewnia ze swojej strony sporządzenie odpowiednich wniosków oraz pism w sprawie, a także w razie konieczności bezpośrednią reprezentację przed stosownymi organami. W razie chęci skorzystania przez Państwa z naszych usług przeprowadzimy całą procedurę formalno-prawną .

Znajdziesz nas na...

Dołącz do nas, czytaj nasze artykuły i prowadź dyskusję o nich ze swoimi przyjaciółmi.

  • Facebook

Biuletyn

Poniższy formularz umożliwia dopisanie się do listy mailingowej promocji Prawnicy-PL. Musisz tylko wpisać adres email i kliknąć "Dalej".

Dane kontaktowe:

„Remedies” Sp. z o. o.
ul. Ślęczka 20, 41-800 Zabrze
KRS 0000383979
NIP 648-274-80-64
REGON 241883599

Email : biuro@prawnicy-pl.com
Phone PL: +48 32 271 77 88
Skype : prawnicy-pl

© Copyright 2010 Prawnicy-PL.com Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.