Zadzwoń

+48 32 271 77 88

biuro@prawnicy-pl.com
Conversion - Premium Landing Page

Szukasz fachowej pomocy prawnej do załatwiania swoich spraw w Polsce ?

Masz problem z prawem karnym, potrzebujesz pomocy w prawie rodzinnym, a może twoje sprawy majątkowe w Polsce wymagają udziału prawnika?

Pomoc prawna z każdej dziedziny prawa na wyciągnięcie ręki, bez konieczności przyjazdu do Polski

Sporządzamy opinie prawne.

Analizujemy dokumenty w języku angielskim.

Przygotowujemy projekty umów i innych aktów prawnych.

Współpracujemy z kilkoma renomowanymi Kancelariami adwokackimi.

Biuro Prawnicy-PL zaprawsza do kontaktu w godzinach:

 • Pon 9 - 18
 • Wt   9 - 16
 • Śr    9 - 16
 • Czw 9 - 16
 • Pt    9 - 14

Czy wiesz, że...

...większość spraw przed sądami i innymi instytucjami można załatwić bez własnego udziału. czytaj dalej

...obrońca w sprawie karnej ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności podanych przez klienta, a tajemnica ta jest prawem chroniona. czytaj dalej

...można przywrócić utracone obywatelstwo polskie. czytaj dalej

Prawo Karne i karno – skarbowe

 • reprezentowanie klienta w postepowaniu przygotowawczym, sądowym jak i wykonawczym,
 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych w tym apelacji i zażaleń,
 • reprezentowanie klienta w toku czynności dokonywanych przez oskarżyciela publicznego, policję i inne organy ścigania,

Prawo Administracyjne

 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie administracyjnoprawnych uwarunkowań planowanych operacji gospodarczych, w tym obowiązku uzyskiwania koncesji lub zezwoleń,
 • sporządzanie wniosków i innych dokumentów w postępowaniach administracyjnych, w tym o uzyskanie wymaganych koncesji i zezwoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zezwoleń wymaganych od cudzoziemców,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przez organami i sądami administracyjnymi wszystkich instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu szkód, poniesionych wskutek niezgodnych z prawem działań organów administracyjnych,

Prawo Cywilne

 • sporządzanie przedsądowych wezwań,
 • reprezentowanie interesów klienta przed sądami wszystkich instancji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach procesowych i nieprocesowych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • pomoc w zakresie uzyskania przez klienta odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów,

Prawo Rodzinne

  W zakresie spraw rodzinnych prowadzimy sprawy:

 • rozwód;
 • separację;
 • alimenty;
 • podział majątku wspólnego;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym;
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • związane z zarządem majątkiem dziecka;
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka;
 • prowadzenie mediacji i ugód w powyższych sprawach.

Prawo gospodarcze

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

 • tworzenie, przekształcanie, łącznie, podział i likwidacja spółek handlowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym (krajowym i międzynarodowym),
 • monitorowanie, zabezpieczanie i dochodzenie wierzytelności pieniężnych,
 • reprezentowanie Klientów przed Sądami, organami administracji państwowej i urzędami.

W segmencie prawa cywilnego:

 • zapewniamy konsultacje na każdym etapie współpracy,
 • prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje w przedmiocie ustalenia warunków prawnych kontraktów,
 • opracowujemy projekty umów, umów podwykonawczych, sprzedaży, dzierżawy, nieruchomości i praw, umowy cesji oraz faktoringu, umowy franchisingowe,

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zapewniamy Klientom stałą i doraźną pomoc prawną we wszystkich zagadnieniach z zakresu prawa pracy, obejmujących w szczególności:

 • umowy o pracę,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • regulaminy i inne przepisy dotyczące zatrudnienia,
 • rozwiązywanie umów o pracę,
 • opinie prawne i ekspertyzy z zakresu prawa pracy,
 • spory z pracodawcą, w tym prowadzenie spraw przed sądem pracy.
 • spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące braku wypłaty należnych świadczeń

Zajmujemy się doradztwem prawnym związanym z nabywaniem, a także najmem, dzierżawą oraz zagospodarowaniem nabytych nieruchomości. Dla naszych Klientów w szczególności:

 • prowadzimy analizę stanu prawnego nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sądy oraz dokumentacji dostarczonej przez Klienta,
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości,
 • opracowujemy optymalne rozwiązania dotyczące nabywania nieruchomości przez podmioty zagraniczne.

Znajdziesz nas na...

Dołącz do nas, czytaj nasze artykuły i prowadź dyskusję o nich ze swoimi przyjaciółmi.

 • Facebook

Biuletyn

Poniższy formularz umożliwia dopisanie się do listy mailingowej promocji Prawnicy-PL. Musisz tylko wpisać adres email i kliknąć "Dalej".

Dane kontaktowe:

„Remedies” Sp. z o. o.
ul. Ślęczka 20, 41-800 Zabrze
KRS 0000383979
NIP 648-274-80-64
REGON 241883599

Email : biuro@prawnicy-pl.com
Phone PL: +48 32 271 77 88
Skype : prawnicy-pl

© Copyright 2010 Prawnicy-PL.com Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.